Snel & goed gekeurd

Rijbewijskeuring 70+

€ 37,50 incl. Btw*

* Vanaf 01.01.2008 geldt voor alle medische rijbewijskeuringen een Btw heffing

Vanaf het zeventigste jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats. Deze regelmatige keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. De keuring vindt elke vijf jaar plaats en is verplicht. Vanaf het zeventigste jaar heeft u voor de aanvraag van het rijbewijs altijd een verklaring van geschiktheid nodig. Het CBR verstrekt dit document, en is verkrijgbaar voor € 20,00 bij het gemeentehuis.

De Medische Keuring

Bij de medische keuring beoordeelt de keuringsarts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom.
Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd.
Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen.
U dient daarom naar de keuring mee te brengen:

- De eigenverklaring van het gemeentehuis
- Medicatie die u gebruikt
- Uw oude rijbewijs
- Een plastic potje (verkrijgbaar bij apotheek & drogist) met verse urine

Kosten

Het formulier voor de Eigen verklaring met het Geneeskundig verslag is te koop bij de gemeenten en het CBR voor ongeveer € 20,00.

De kosten voor de medische keuring bedragen:

€ 37,50 incl. Btw*

Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) stelt jaarlijks de tarieven vast.
Voor een rijbewijskeuring 70+ geldt een maximaal tarief van € 73,20.

*Vanaf 01.01.2008 zijn de medische keuringen belast met een BTW heffing


En Dan ?

Op basis van het ingevulde formulier Eigen verklaring en het Geneeskundig verslag van de keuringsarts beslist de medisch adviseur van het CBR uiteindelijk of u rijgeschikt bent.
Zo ja, dan geeft het CBR de Verklaring van geschiktheid af. Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs voor maximaal vijf jaar verstrekken.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het CBR: www.cbr.nl

Neem contact met ons op voor een afspraak of voor informatie
06-24823350